- Dijous a les nou del matí és l´hora en la qual el cap de Govern ha convocat els sindicats per obrir una taula de treball per negociar aspectes de la llei de Funció Pública. El Govern ho confirmava a través d´un comunicat afegint que les modificacions es podrien fer a través d´esmenes del grup demòcrata, per no endarrerir excessivament el procés de tramitació del text. - Mor aquest dilluns un home per causes naturals a les pistes de Pal. Es tracta d´un ciutadà francès de 56 anys que hauria mort a causa d´un infart mentre esquiava amb la seva família. Segons el cos d´ordre, el succès s´hauria produït quan l´home estava baixant per una pista de dificultat baixa, la de Besurt 2. Tot i els esforços dels equips d´emergència, no han pogut reanimar a l´home. - El soldat de 24 anys mort a Síria el passat 10 de febrer, era resident espanyol. Militava a les forces kurdes lluitant contra l´Estat Islàmic i es va unir a la campanya turca per raons humanitàries. Samuel Prada León nascut a Ourense, vivia des de feia molts anys al Principat on va passar la seva etapa escolar, primer al Sagrada Família i posteriorment al Sant Ermengol. - El comú d´Andorra la Vella està disposat a entrar en el finançament de la construcció del recinte multifuncional. També a cedir-ne gratuïtament els terrenys. Segons Conxita Marsol, n´hi hauria tres de disponibles i amb possibilitats. La cònsol major de la capital ja ha transmès aquesta voluntat al Govern, que continua avaluant la viabilitat del projecte. - El comú de la Massana invertirà 1,7 milions d´euros en la millora de la xarxa d´aigües. Es preveu que les obres estiguin enllestides a començament d´estiu. Des de la majoria es destaca que la inversió destinada serà sufragada amb excedents de la tresoreria, per la qual cosa no caldrà recórrer a crèdits.
AM En Directe RNA En Directe ATV En Directe

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA COPA DEL MÒN DE BTT

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA COPA DEL MÒN DE BTT

PRIMERA.- ENTITAT ORGANITZADORA I OBJECTE
RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA, S.A. (en el successiu, “RTVA”), domiciliada a Baixada del Molí 24, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), inscrita al registre de societats amb número 9.686, amb número de telèfon de contacte +376 873 700 i correu electrònic de contacte direccio@rtva.ad, amb motiu de la Copa del Món de BTT que es celebra a Vallnord de l’26 de juny al 2 de juliol del 2017, organitza un concurs de fotografia a la xarxa social Instagram respecte a fotografies realitzades en el marc del dit esdeveniment.
En el concurs hi podran participar les persones físiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
Els premis del concurs seran dos push bike de Vallnord. Aquests regals són oferts per Vallnord.

SEGONA.- DURADA
El concurs començarà el 26 de juny del 2017 a les 8 hores i finalitzarà el 2 de juliol del 2017 a les 24:00 hores.

TERCERA.- ÀMBIT TERRITORIAL
El concurs s'adreça a totes les persones físiques que hi desitgin participar.

QUARTA.- CARÀCTER GRATUÏT DE LA PARTICIPACIÓ
La participació en el concurs serà gratuïta. Per participar en el concurs només caldrà seguir els passos que es detallen en la Base Sisena (“mecànica del concurs”).

CINQUENA.- PERSONES LEGITIMADES I LIMITACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ
Podran participar en el concurs les persones físiques, inclosos menors de 18 anys sempre i quan aquests comptin amb el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals.
S'exceptua de la participació en el concurs a les persones físiques que siguin treballadors de RTVA, així com a les persones físiques que estiguin relacionades amb el desenvolupament d’aquestes bases i/o amb els procediments, mecanismes i altres actuacions necessàries per dur a terme el concurs.

SISENA.- MECÀNICA DEL CONCURS
No s’acceptaran fotografies publicades fora dels dies i hores que s’indiquen en la Base Segona (“durada”).
No s’acceptaran les fotografies que puguin atemptar contra l'honor, la dignitat i/o la intimitat de les persones físiques, i/o que puguin atemptar contra la imatge de RTVA, Vallnord, l’organització de la Copa del Món de BTT i/o qualsevol patrocinador o col·laborador en l’esdeveniment, i/o que puguin ser contràries a la llei, la moral, les bones costums i/o l'ordre públic. RTVA podrà exigir als participants que deixin de publicar les fotografies que no accepti per aquest motiu.
D'entre tots els participants, els guanyadors seran escollits el 4 de juliol del 2017 per un jurat compost per la direcció de Vallnord, un realitzador d’RTVA i un periodista d’esports d’RTVA. La decisió d’aquest jurat serà inapel·lable.

El nom del guanyador serà publicat a Instagram, a la web www.andorradifusio.ad i en la pàgina de RTVA a Facebook, a partir de les 14 hores el 4 de juliol del 2017. En aquesta comunicació també s’hi indicarà on i quan el guanyador pot recollir el premi. En cas de tractar-se d’un menor d’edat, el guanyador haurà de recollir el premi acompanyat dels seus pares, tutors o representants legals.

SETENA.- DESCRIPCIÓ, NOTIFICACIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS
El premi del primer i segon classificat del concurs consistirà en una push bike per cadascun, ofert per Vallnord. Aquests premis no podran ser canviat per diners o una altra contraprestació anàloga, per un altre premi o compensació diferent.
RTVA publicarà el nom del guanyador del concurs segons l’establert en la Base Sisena (“mecànica del concurs”), sense perjudici que RTVA també el podrà contactar directament si disposa del seu número de telèfon i/o adreça de correu electrònic. No obstant això, serà vàlida la simple publicació del nom del guanyador com a notificació de la comunicació del premi obtingut.
Tanmateix, RTVA podrà demanar al guanyador del concurs qualsevol aclariment i/o sol·licitar-li qualsevol consentiment addicional en cas que ho estimi pertinent -a mode d’exemple, en els supòsits de menors d’edat, de dubtes sobre consentiments en matèria de drets d’imatge, o de dubtes sobre l’autoria de la fotografia guanyadora-. En cas que RTVA consideri que els aclariments i/o consentiments requerits al guanyador no s’han satisfet o no són suficients, el premi serà atorgat al segon o tercer classificat en el concurs, i així, en el seu cas, successivament fins que el premi sigui lliurat.
En cas que el premi l’obtingui un menor d’edat, aquest es lliurarà presencialment amb el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals.
En el moment de recollir el premi, el guanyador i, en cas de tractar-se d’un menor d’edat, els seus pares, tutors o representants legals, hauran d’acreditar la seva identitat si RTVA així els ho requereix.

VUITENA.- GARANTIES DELS CONCURSANTS
Els participants garanteixen a RTVA que les seves fotografies no vulneren cap dret de propietat intel·lectual, dret de propietat industrial, dret d’imatge i/o cap altre dret i/o posició jurídica d’anàleg contingut de tercers. Per tant, els concursants entenen i accepten que, en cas d’incompliment d’aquestes garanties, ells seran els únics responsables, tant davant RTVA com davant els eventuals tercers afectats. En tals supòsits, RTVA quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat davant els eventuals tercers afectats, i disposarà del dret a reclamar allò que estimi oportú als participants o, en cas de tractar-se de menors d’edat, als seus pares, tutors o representants legals.
Tanmateix, els participants garanteixen a RTVA que vetllaran per no presentar al concurs fotografies que puguin atemptar contra l'honor, la dignitat i/o la intimitat de les persones físiques, i/o que puguin atemptar contra la imatge de RTVA, Vallnord, l’organització de la Copa del Món de BTT i/o qualsevol patrocinador o col·laborador en l’esdeveniment, i/o que puguin ser contràries a la llei, la moral, les bones costums i/o l'ordre públic. En tals supòsits, RTVA també quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat davant els eventuals tercers afectats, i disposarà del dret a reclamar allò que estimi oportú als participants o, en cas de tractar-se de menors d’edat, als seus pares, tutors o representants legals.
D’altra banda, els participants o, en cas de tractar-se de menors d’edat, els seus pares, tutors o representants legals, autoritzen a RTVA a, si aquesta ho desitja, publicar les fotografies presentades al concurs en la web www.andorradifusio.ad, en les pàgines de RTVA a Facebook, i/o en els seus canals de televisió i ràdio, així com la fotografia o gravació que es realitza al participant al moment del lliurament del premi.

NOVENA.- RESPONSABILITATS
En cap cas RTVA serà responsable dels productes i/o serveis que continguin els premis, és a dir les push bike ofertes per Vallnord, ni de l’ús que el guanyador i/o terceres persones en facin.
RTVA tampoc assumirà cap responsabilitat derivada d'un funcionament inadequat o irregular de les xarxes de comunicació electròniques, ni d’altres circumstàncies que escapin al seu control i que impedeixin el normal desenvolupament del concurs.

DESENA.- BASES
Els participants en el concurs accepten el contingut d’aquestes bases en la seva totalitat, així com el criteri establert per RTVA pel que fa a la resolució i interpretació de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament i funcionament del concurs.
RTVA es reserva el dret a cancel·lar el concurs o a modificar aquestes bases en qualsevol moment, i per qualsevol motiu, amb l’únic requisit de fer-ho públic pels mitjans que consideri oportuns, inclosa la web www.andorradifusio.ad i la pàgina de RTVA a Facebook.

ONZENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
La participació en el concurs implica la recollida de les dades de caràcter personal necessàries a tal efecte, les quals s’incorporaran en un fitxer de titularitat de RTVA inscrit a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. En el cas de participants menors d’edat, la recollida d’aquestes dades personals l’autoritzen els seus pares, tutors o representants legals.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les referides dades de caràcter personal, els quals reconeix la legislació vigent en la matèria, s’haurà d’enviar una comunicació escrita i degudament signada a l’adreça de correu electrònic direccio@rtva.ad, a la qual s’hi haurà d’adjuntar una fotocòpia del passaport o altre document nacional d’identitat de l’interessat.