El Cafè de l'Ara i Aquí: Cafè Ara i Aquí
14:00 - 15:00
Pròper programa: Becaris: Becaris