El PS demana modificar els llindars del projecte de llei d'auditoria de comptes

El Partit Socialdemòcrata demana suprimir els llindar

El Partit Socialdemòcrata demana suprimir els llindars que proposa el Govern en el projecte de llei d'auditoria de comptes.

Consideren que les xifres suggerides no s'adeqüen al país perquè són molt elevades i això faria que part de les societats anònimes o de responsabilitat limitada no poguessin ser auditades. A més, també han entrat una segona esmena on han demanat una nova redacció de l'exposició de motius de la llei.

Informa: Redacció

Comparteix:

L'Hibernation tanca una edició d'èxit Canviant els rols